Hvad er et forsikringsagentur?

Vi er et forsikringsagentur, der som agent repræsenterer flere forskellige forsikringsselskaber.

Der er indgået aftale med forskellige forsikringselskaber med det formål af tilbyde konkurrencedygtige produkter til virksomheder og private.

AP Forsikringsagentur vejleder i samråd med kunden om hvilket forsikringsselskab der er bedst.

Forsikringsdækningerne aftales i fællesskab med kunden for at du opnår den bedst mulige forsikringsdækning.

Vi har tegnet professionel ansvarsforsikring, der sikre vore kunder mod fejl og forsømmelse begået af os.